วันที่ 23 กันยายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงราย ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2562

23 ก.ย. 2562 00:00 น.

 

ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง สำนักงาน ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

วันที่ 23 กันยายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงราย ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้มีคำขอรับความช่วยเหลือที่เข้าพิจารณาให้ความช่วยเหลือจำนวน 7 ราย โดยขอเป็นค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาล จำนวน 2 ราย และขอเป็นเงินปล่อยตัวชั่วคราวในศาลชั้นต้น จำนวน 5 ราย ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯได้มีผลการพิจารณาอนุมัติฯ เงินค่าทนายความทั้ง 2 ราย และอนุมัติเงินปล่อยตัวชั่วคราวจำนวน 1 ราย ไม่อนุมัติ 4 ราย เหตุที่ไม่อนุมัติเนื่องด้วยพฤติการณ์แห่งคดีตลอดจนฐานะรายได้ของผู้ขอฯไม่เข้าระเบียบหลักเกณฑ์ ตาม พรบ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558