วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเชียงราย

23 ก.ย. 2562 00:00 น.

 

ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติองค์กรผู้บริโภคที่มาจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรในจังหวัดเชียงราย ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562