วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7/2562

27 ส.ค. 2562 16:11 น.
ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง Yok Thipsuda, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
 
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
 
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
 
ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง Yok Thipsuda และ จีรกฤษ ทะนันชัย, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงราย ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือจากเงินกองทุนยุติธรรม โดยการประชุมดังกล่าวมีผู้ขอรัยความช่วยเหลือเป็นค่าทนายความตลอดจนค่าธรรมเนียมศาล จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย ผลการพิจารณาฯ ได้อนุมัติเป็นเงินค่าทนายความ และค่าธรรมเนียมศาล จำนวน 2 ราย ไม่อนุมัติ 1 ราย และให้ไปแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 2 ราย ทั้งนี้ก่อนการประชุมได้มีการมอบป้ายแก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือที่ได้รับการอนุมัติเป็นค่าธรรมเนียมศาล เพื่อยื่นฟ้องต่อศาล ในการประชุมครั้งก่อน ครั้งที่ 6/2562 กรณีกลุ่มชาวบ้านอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้น 100 ราย ไม่ได้รับชำระค่าขายข้าวจากท่าข้าว โดยกรณีดังกล่าวมีผู้แทนกลุ่มชาวนามารับมอบป้ายการให้ความช่วยเหลือจากคณะอนุกรรมการฯ