สำนักงานงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายเดินทางไปแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม

27 ส.ค. 2562 16:07 น.

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้ง
 
ในภาพอาจจะมี 1 คน, อาหารในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สำนักงานงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โดยนายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายอรรณพ กันทะวงศ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เดินทางไปแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม อันเป็นค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาล กรณีออกโฉนดที่ดินทับซ้อน ณ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 ราย