วันที่ 20 สิงหาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายข้อกฎหมาย ให้แก่ประชาชนในเขตชุมชนเทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

22 ส.ค. 2562 16:27 น.

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โดยนายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายจีรกฤษ ทะนันชัย นิติกร และนางสาวอาทิตยา การเก่ง พนักงานคุ้มครองสิทธิ์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายข้อกฎหมายเกี่ยวกับ พรบ.กองทุนยุติธรรม และ พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ให้แก่ประชาชนในเขตชุมชนเทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งโครงการดังกล่าวศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเวียง อ.เชียงของ เป็นผู้จัดขึ้น โดยโครงการฯดังกล่าว ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนยุติธรรม ตามภารกิจสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน