วันที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ออกพื้นที่ตามโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่บูรณาการร่วมกับโครงการอำเภอ...เคลื่อนที่

21 ส.ค. 2562 00:00 น.