สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย  ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

6 ส.ค. 2562 16:17 น.
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง Chon Suwannaparkarn และ นายไอติมหวาน น้ำตาลสด, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
 
 
 
 
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.
นายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย 
ได้มอบหมายให้นายวีรชน สุวรรณปราการ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ 
และเจ้าหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม ดำเนินการนิเทศ ติดตาม
การดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยได้รับฟังความคิดเห็oปัญหาในการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน