วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม ดำเนินการนิเทศ การดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่ลาว

6 ส.ค. 2562 16:03 น.
 
 
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 10 คน, รวมถึง นายไอติมหวาน น้ำตาลสด และ Chon Suwannaparkarn, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
 
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย
ได้มอบหมายให้นายวีรชน สุวรรณปราการ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ
และเจ้าหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม ดำเนินการนิเทศ ติดตาม
การดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยได้รับฟังความคิดเห็น
ปัญหาในการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน