วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย จัดประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อน การบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2562

20 มี.ค. 2562 08:51 น.

 

 

วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โดยนายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อน

การบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงเเรมโพธ์วดล รีสอร์ท แอนด์สปา

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อกำหนกเเนวทางการรายงานเเละวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการอำนวยความยุติธรรม