สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2562 - วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562

25 ก.พ. 2562 16:46 น.