การข่มขืนกระทําชําเราหรือมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก

13 ก.พ. 2562 16:25 น.

 

#การข่มขืนกระทําชําเราหรือมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
“ไม่ว่าเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม” 
หากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี 
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20ปี
และปรับตั้งแต่ 80,000 บาท ถึง 400,000 บาท 
#แต่ถ้าเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี 
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 7 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 140,000 ถึง 400,000 บาท หรือจําคุกตลอดชีวิต
#สําหรับการกระทําความผิดในลักษณะ “#รุมโทรม” 
กับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงหรือเด็กชาย
หรือได้กระทําโดยมีอาวุธปืน หรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธ
ต้องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต และหากการกระทํานั้นเป็นเหตุให้เด็กผู้ถูกกระทําได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต และหากผู้ถูกกระทําถึงแก่ความตาย
ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต