JUSTICE CARE #ยุติธรรมใส่ใจ24ชั่วโมง สายด่วนยุติธรรม☎️ 1111 กด 77

11 ก.พ. 2562 11:41 น.

#สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย


ปัญหาต่างๆ ใครใส่ใจ WHO CARE?

เราใส่ใจทุกปัญหายุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม เราใส่ใจทุกปัญหายุติธรรมให้ประชาชนเข้าถึงช่องทางแก้ไขภายใน 24 ซม.(ฟรี)
--------จะหนักจะเบาให้เราดูแล-------
ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงยุติธรรม


JUSTICE CARE
สวยด่วนยุติธรรม 1111 กด 77
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ฟรี


หรือ Application JUSTICE CARE
-------------------------------------------
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โทร 0-5315-0190