รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคลากรเอกชนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานยุติธรรมชุมชน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

9 ม.ค. 2562 13:37 น.

รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคลากรเอกชนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานยุติธรรมชุมชน

จำนวน 1 อัตราผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้