บทความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

2 ม.ค. 2562 16:35 น.

เอกสารบทความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เพื่อเป็นการใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเผยเเพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540