วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายทำดีถวายเป็นพุทธบูชาพัฒนาวัด ณ วัดถ้ำดอยกองข้าว

13 ธ.ค. 2561 09:52 น.

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย นำโดยนายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ทำดีถวายเป็นพุทธบูชาพัฒนาวัด ณ วัดถ้ำดอยกองข้าว หรือ วัดถ้ำดอยกองข้าว ตั้งอยู่บ้านฮ่องอ้อ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย ห่างจากตัวเมืองเชียงรายไปทางทิศตะวันตก 6 กิโลเมตร โดยร่วมธรรมบุญรับฟังธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติลำม่ประมาทจากเจ้าอาวาส และร่วมกันทำความสะอาดและเก็บกวาดใบไม้ ให้สะอาด เรียบร้อย ทั้งภายในและภายนอกรอบๆสถานที่ปฏิบัติธรรม