วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

7 ธ.ค. 2561 13:28 น.

 

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โดยนายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย

ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

ซึ่งจัดโดยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง