ที่ตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเมือง

6 ธ.ค. 2561 15:20 น.

อำเภอเมืองเชียงราย

1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ชื่อ:
ศุนยยุติธรรมชุมชนตำบลป่าอ้ดอนชัย
ที่อยู่:
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ตำบล ป่าอ้อดอนไชย 
อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของบริษัท
เวลาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลแม่ยาว

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแมยาว
ที่อยู่:
หมู่ 3 เทศบาลตำบลแมยาว เลขที่ 200 บ้านห้วยทรายขาว
ตำบล แมยาว อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของบริษัท
เวลาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

3.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านดู่   

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล้านดู
ที่อยู่:
เทศตำบล้านดู่ ตำบล ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ


4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลนางแล  

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนางแล
ที่อยู่:
เทศตำบลนางแล ตำบล นางแลอำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

 

5.       ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท่าสุด

ที่อยู่:
เทศบาลตำบลท่าสุด ตำบล ท่าสุดอำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของบริษัท
เวลาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 


6.        ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลสันทราย  

ที่อยู่:
Unnamed Road  สันทรายงาม อำเภอ เทิง เชียงราย 57160 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 


         

7.        ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง 

ที่อยู่:
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง หมู่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ 336 อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของบริษัท
เวลาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

       


8.        ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครเชียงราย

ที่อยู่:
หมวดหมู่:
สำนักงานของบริษัท
เวลาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ


 

9.        ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

ที่อยู่:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของบริษัท
เวลาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 


10.      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลห้วยสัก

ที่อยู่:
เทศตำบลห้วยสัก ตำบล ห้วยสักอำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ


   

11.      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู    

ที่อยู่:
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูตำบล ห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของบริษัท
เวลาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ


    

12.      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลดอยฮาง  

ที่อยู่:
เทศบาลตำบลดอยฮา ตำบล ดอยฮาอำเภอเมือเชียราย เชียราย 57000 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักานขอบริษัท
เวลาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

13.      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอยลานตำบลดอยลาน

ที่อยู่:
เทศบาลตำบลดอยลาน ตำบล ดอยลานอำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของบริษัท
เวลาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ


 

14.      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลแม่ข้าวต้ม

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่ข้าวต้ม
ที่อยู่:
องค์การริหารส่่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบล แมข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ


15.      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ที่อยู่: 521 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบล ริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 


                 

16      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก  

17      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท่าสาย