วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร

6 ธ.ค. 2561 10:00 น.

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2561นายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนัหงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร วันชาติ

และวันพ่อแห่งชาติ 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานชาติ GMS (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น) จังหวัดเชียงราย