วันที่ 3 ธันวาคม 2561  นายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)

6 ธ.ค. 2561 09:47 น.

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2561  นายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย

เข้าร่วมกิจกรรม วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) เพื่อพัฒนา ฟื้นฟู และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่จัดการแข่งขัน

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ที่ได้ดำเนินการแข่งขันเสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรายเป็น “เมืองน่าอยู่” โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ  ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย