ยุติธรรมใส่ใจ Justice Care แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมแบบบูรณาการ

22 พ.ย. 2561 10:39 น.

 

"ยุติธรรมใส่ใจ Justice Care"

แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมแบบบูรณาการ