ที่ตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเวียงแก่น

8 พ.ย. 2561 14:35 น.

อำเภอเวียงแก่น 

         

31      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลม่วงยาย 

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลม่วงยาย
ที่อยู่:
ตำบล ม่วงยาย อำเภอ เวียงแก่น เชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

 

32      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลปอ
ที่อยู่:
อำเภอ เวียงแก่น เชียงราย 57310 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

              

33      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท่าข้าม

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าข้าม
ที่อยู่:
ตำบล ท่าข้าม อำเภอ เวียงแก่น เชียงราย 57310 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

34      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลหล่ายงาว

ชื่อ:
ศูนุติธรรมชุมชนตำบล่างาว
ที่อู่:
ตำบล ่างาว อำเภอ เวีงแก่น เชีงรา 57310 ประเทศไท
มวดมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ