ที่ตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเทิง

8 พ.ย. 2561 14:33 น.

อำเภอเทิง                 

 

35      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ชื่อ:
ศุนย์ติธรรมชุมชนตำบลแมอย
ที่อยู่:
ตำบล แมอย อำเภอ เทิง เชียงราย 57230 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

36      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลศรีดอนไชย
ที่อยู่:
ตำบล ศรีดอนไชย อำเภอ เทิง เชียงราย 57230 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของบริษัท
เวลาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

37      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเวียงเทิง

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเวียงเทิง
 
การแก้ไขของคุณ
ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเวียงเทิง
ที่อยู่:
Unnamed Road ตำบล เวียง อำเภอ เทิง เชียงราย 57160 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของบริษัท
เวลาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

38      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านปล้อง

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านปล้อง
ที่อยู่:
ตำบล ปล้อง อำเภอ เทิง เชียงราย 57230 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของบริษัท
เวลาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

39      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ชื่อ:
ศูุติธรรมชุมชเทศตำบลเชียงเคี
ที่อู่:
ตำบล เชียงเคี อำเภอ เทิง เชียงรา57230 ประเทศไท
หมวดหมู่:
สำักงาของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

40      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

ชื่อ:
ศูนย์ยุิธรรมชุมชนหนองแร
ที่อยู่:
 หนองแรด อำเภอ เทิง เชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

41      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลงิ้ว

ชื่อ:
ศูนย์ยุิธรรมชุมชนเทศบาลงิ้
ที่อยู่:
 งิ้ว อำเภอ เทิง เชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

42      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลสันทรายงาม

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศตำบลสันทรายงาม
ที่อยู่:
Unnamed Road ตำบล สันทรายงามอำเภอ เทิง เชียงราย 57160 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

43      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลหงาว

ชื่อ:
ศุนย์ยุติธรรมชุมชนเทศตำบลงาว
ที่อยู่:
ตำบล งาว อำเภอ เทิง เชียงราย ประเทศไทย
มวดมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

44      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ชื่อ:
ศุนย์ติธรรมตำบลเวียง
ที่อยู่:
ตำบล เวียง อำเภอ เทิง เชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

 

45      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง  

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านปล้อง
ที่อยู่:
ตำบล ปล้อง อำเภอ เทิง เชียงราย 57230 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของบริษัท

 

46      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า