ที่ตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอป่าแดด

8 พ.ย. 2561 11:19 น.

อำเภอป่าแดด   

47      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศตำบลศรีโพธิ์เงิน
ที่อยู่:
ตำบล ศรีโพธิ์เงิน อำเภอ ป่าแดด เชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

48      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลป่าแงะ

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมเทศบาลตำบลป่าแงะ
ที่อยู่:
Unnamed Road ตำบล ป่าแงะ อำเภอ ป่าแดด เชียงราย 57190 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของบริษัท
เวลาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

49      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลโรงช้าง

ชื่อ:
ศูนยยุติธรรมชุมชนเทศตำบลโรงช้าง
ที่อยู่:
ตำบล โรงช้าง อำเภอ ป่าแดด เชียงราย 57190 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

50      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลป่าแดด

ชื่อ:
ศูนย์ยุิธรรมชุมชนเทศบาลป่าแดด
ที่อยู่:
Unnamed Road  ป่าแดด อำเภอ ป่าแดด เชียงราย 57190 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

51      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลสันมะค่า

ชื่อ:
ศุนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลสัมะค่า
ที่อยู่:
ตำบล สันมะค่า อำเภอ ป่าแดด เชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของบริษัท
เวลาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ