ที่ตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเวียงชัย

8 พ.ย. 2561 11:14 น.

อำเภอเวียงชัย

            

52      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม 

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลผางาม
ที่อยู่:
องค์การริหารส่วน ตำบล ผางามอำเภอ เวียงชัย เชียงราย 57210 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

53      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเวียงชัย

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสิริเวียงชัย
ที่อยู่:
ตำบล เวียงชัย อำเภอ เวียงชัยเชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

54      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเวียงเหนือ


55      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเมืองชุม


 

56      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสิริเวียงชัย
ที่อยู่:
ตำบล เวียงชัย อำเภอ เวียงชัยเชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของบริษัท
เวลาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

57      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลดอนศิลา

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนศิลา
ที่อยู่:
ตำบล ดอนศิลา อำเภอ เวียงชัยเชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของบริษัท
เวลาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ