ที่ตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอขุนตาล

8 พ.ย. 2561 10:50 น.

อำเภอขุนตาล   

58      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลต้า
ที่อยู่:
Unnamed Road ตำบล ต้า อำเภอ ขุนตาล เชียงราย 57340 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของบริษัท
เวลาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

59      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลยางฮออม

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยางอม
ที่อยู่:
ตำบล ยางอม อำเภอ ขุนตาเชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

60      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลป่าตาล

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าตาล
ที่อยู่:
Unnamed Road ตำบล ป่าตาล อำเภอ ขุนตาล เชียงราย 57340 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

 

61      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลต้า

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลต้า
ที่อยู่:
Unnamed Road ตำบล ต้า อำเภอ ขุนตาล เชียงราย 57340 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของบริษัท
เวลาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ