ที่ตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอแม่สรวย

8 พ.ย. 2561 10:31 น.

อำเภอแม่สรวย

 

62      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศตำบลเจดีย์หลวง
ที่อยู่:
ตำบล เจดีย์หลวง อำเภอ แม่สรวย เชียงราย 57180 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ


 

63      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

 


 

64      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลแม่สรวย

 


 

65      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่พริก
ที่อยู่:
ตำบล แม่พริก อำเภอ แม่สรวย เชียงราย 57180 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

66      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลศรีถ้อย
ที่อยู่:
ตำบล เจดีย์หวง อำเภอ แม่สรวย เชียงราย 57180 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

 

67      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเวียงสรวย

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเวียงรวย
ที่อยู่:
ตำบล แม่รวย อำเภอ แม่รวยเชียงราย 57180 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
ำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
.-อา.: ปิดทำการ

 

 

68      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศตำบลเจดีย์หลวง
ที่อยู่:
ตำบล เจดีย์หลวง อำเภอ แม่สรวย เชียงราย 57180 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

69      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

ชื่:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าก๊อ
ที่ยู่:
ตำบล ท่าก๊อ ำเภ แม่สรวย เชียงราย 57180 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานขริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-า.: ปิดทำการ

 

70      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวาวี
ที่อยู่:
ตำบล วาวี อำเภอ แม่สรวย เชียงราย 57180 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ