ที่ตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเเม่สาย

8 พ.ย. 2561 10:12 น.

อำเภอแม่สาย

 

71      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
ที่อยู่:
ตำบล ห้วยไคร้ อำเภอ แม่สาย เชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

72      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลศรีเมืองชุม
ที่อยู่:
ตำบล ศรีเมืองชุม อำเภอ แม่สาย เชียงราย 57130 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

73      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเวีพาคำ
ที่อยู่:
ตำบล เวียงพาคำ อำเภอ แม่สาย เชียราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักานขอริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

74      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลแม่สาย

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่สาย
ที่อยู่:
ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สายเชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

75      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโป่งผา
ที่อยู่:
ตำบล โป่งผา อำเภอ แม่สาย เชียงราย 57130 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

76      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโป่งงาม
ที่อยู่:
ตำบล โป่งงาม อำเภอ แม่สาย เชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

77      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล้านด้าย
ที่อยู่:
ตำบล ้านด้าย อำเภอ แม่สาย เชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:15–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

78      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลห้วยไคร้

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศตำบลห้วยไคร้
ที่อยู่:
Unnamed Road ตำบล ห้วยไคร้ อำเภอ แม่สาย เชียงราย 57220 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

79      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่สายมิตรภาพ
ที่อยู่:
ตำบล แม่สาย อำเภอ แม่สาย เชียงราย 57130 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของบริษัท
เวลาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

80      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเกาะช้าง
ที่อยู่:
ตำบล เกาะช้าง อำเภอ แม่สาย เชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ