ที่ตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเชียงแสน

8 พ.ย. 2561 09:45 น.

อำเภอเชียงแสน

81      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าสัก
ที่อยู่:
ตำบล ป่าสัก อำเภอ เชียงแสน เชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

 

82      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแซว

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล้านแซว
ที่อยู่:
ตำบล ้านแซว อำเภอ เชียงแสน เชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

83      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลโยนก

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโยนก
ที่อยู่:
ตำบล โยนก อำเภอ เชียงแสน เชียงราย 57150 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

 

84      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเวียง

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเวียง
ที่อยู่:
ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน เชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

 

85      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเวียงเชียงแสน
ที่อยู่:
ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน เชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของบริษัท
เวลาทำการ:
จ.-ศ.: 8:15–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

 

86      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

 

 

87      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลแม่เงิน

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรชุชนตำบลแม่เงิน
ที่อยู่:
ตำบล แม่เงิน อำเภอ เชียงแสน เชียงราย ประเทศไทย
วดหู่:
สำนักงานของบริษัท
เวลาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ