กองทุนยุติธรรม โอกาสแห่งความเสมอภาคในสังคม

31 ต.ค. 2561 12:40 น.

กองทุนยุติธรรม โอกาสแห่งความเสมอภาคในสังคม

กองทุนยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือ ใน 4 เรื่อง คือ

1.การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี

2.การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

3.การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

4.การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

**** ติดต่อของรับความช่วยเหลือได้......ฟรี......

กรุงเทพมหานครติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนยุติธรรม ที่อยู่ 99 ม.4                                                                       

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 22 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร 0-2502-6246,0-2502-6318

***** สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ที่ อาคารศากลางหลังใหม่ (ชั้น1)

ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จังหวัดเชียงราย 57100, โทรศัพท์ 053-150190, โทรสาร 053-177339