ความรู้ความบันเทิงกระบวนการยุติธรรม

24 ต.ค. 2561 15:41 น.

 

ความรู้ ความบันเทิง กระบวนการยุติธรรม 

 

 

ลดความเหลื่อมล้ำ 543 คืออะไร ทำไมถึงต้องมี ถ้าอยากรู้มาดูกันเลย!


 

 

#รู้ทันกลโกง #แก๊งคอลเซ็นเตอร์ กลุ่มเป้าหมายหลักของมิจฉาชีพกลุ่มนี้ คือ กลุ่มคนสูงอายุ ซึ่งในคลิปบอกวิธีการหลอกลวงเป็นขั้นตอนได้ดีรับรองว่าดูเพลินครับด้วยความปรารถนาดีจาก 
 

 

ผลงานสื่อสร้างสรรค์เมืองกาฬสินธุ์ : สิ่งที่อยากจะบอก

 


เลือกทำเรื่องถูกใจหรือถูกต้อง?


 

หิวระดับ 10 แล้วกฎหมายดีระดับไหน?

เราจะให้คะแนน อารมณ์ ความรู้สึก ความชอบ ดีหรือไม่ดี สำหรับเรื่องใกล้ตัวหรือสถานการณ์ที่เราพบเห็นได้หรือไม่? ถ้าเราให้คะแนน    1 – 10 ได้..... เราตัดสินใจให้คะแนนด้วยวิธีไหน หรือมีรูปแบบการให้คะแนนอย่างไร? แล้วถ้าเราให้คะแนนเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเราจะใช้วิธีการหรือรูปแบบเดียวกันได้หรือไม่? : การประเมินผลกระทบการบังคับใช้กฎหมายและ ติดตามผลการบังคับใช้กฎหมาย      ในกระบวนการยุติธรรม : การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย