ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฏหมายประจำคลินิกยุติธรรม

27 ส.ค. 2561 16:23 น.

ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฏหมายประจำคลินิกยุติธรรม

เอกสารแนบ