ประชุมกรมการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดเชียงราย และผู้นำภาคเอกชน