กฎหมายน่ารู้

 • แจ้งเกิดสำคัญภายใน15วันต้องทำอย่างไร
  แจ้งเกิดสำคัญภายใน15วันต้องทำอย่างไร

  แจ้งเกิดสำคัญภายใน15วันต้องทำอย่างไร เรื่องใกล้ตัว พ่อ-แม่ มือใหม่ เมื่อมีเด็กเกิด...(พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534) ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่เด็กเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เกิดการ...

ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่+ยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ต.เเม่เงิน อ.เชียงเเสน
 • บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจที่สำนักงานยุติธรรมดูแลรับผิดชอบให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่สรวย ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย
 • โครงการขับขี่ปลอดภัย
 • ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 • กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่+ยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่ เดือน ธ.ค.62 ทต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
 • ยุติธรรมเคลื่อที่อ.เเม่ลาว