วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านดู่ จัดโครงการสนับอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดู่

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านดู่ จัดโครงการสนับอบร...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จัดโครงการสนับอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที...

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าซาง ประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณี เอกชนขุดบ่อรวมน้ำทับลำเหมืองสาธารณะ

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่...

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้ประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณี เอกชนขุดบ่อรวมน้ำทับลำเหมืองสาธารณะ ณ บ้านป่าสา หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อ...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย นำโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนวาวีวิทยาคม ตำบลวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย นำโครงการยุติธร...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โดยนายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ,นายวีรชน สุวรรณปราการ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการส.อ.สิทธิพล กันมาชัย นักบริหารการจัดการงานยุติ...

วันที่23 พฤษภาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ และพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ ณ รังสินี รีสอร์ท เชียงราย

วันที่23 พฤษภาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมเป็นวิทย...

วันที่23 พฤษภาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โดยนายชานนท์. หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นางสาววิชชุดา แสนสิทธิ์ และนางสาวทิพย์สุดา ชูมณี นิติกร

กฎหมายน่ารู้

 • ลวนลาม เข้าข่ายกระทำอนาจาร
  ลวนลาม เข้าข่ายกระทำอนาจาร

  กระทรวงยุติธรรม : กฎหมายน่ารู้ : ลวนลาม เข้าข่ายกระทำอนาจาร สงกรานต์นี้ ถ้าออกไปเล่นน้ำแล้วถูกลวนลาม ไม่ว่าจะกอด จูบ ลูบคลำ หอมแก้ม จับหน้าอก จับเป้า โดยเราไม่ยินยอม ถือว่าเข้าข่ายความผิดฐ...

ภาพกิจกรรม

 • "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำพฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนปางคึก
 • ประชุม กพยจ. ครั้งที่2/2562
 • โครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด ร.ร.สามัคคีวิทยาคม2
 • การต้อนรับ เเละรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการยุติธรรม
 • วันที่ 31 มกราคม 2562 ร่วมเป็นวิทยากรให้แก่ ผู้ต้องขังโครงการเตรียมการก่อนปล่อย รุ่น1/62
 • วันที่ 1 ก.พ.62 ประชุมคู่มือแนวปฏิบัติของประชาคมอาเซียน