วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม ระดับจังหวัดเชียงราย (กพยจ.เชียงราย) ครั้งที่ 2/2562 

วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย จัดประชุม...

วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โดยนายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายวีรชน สุวรรณปราการ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม...

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการ ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการ...

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โดยนายชานนท์ หันสวาสดิ์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการ ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในศาลากลางจังหวั...

วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ได้จัดการประชุมพิจารณาการดำเนินการจัดการแข่งขัน กีฬา “ ยุติธรรมเชียงรายเกมส์ 62 ”

วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ได้จัดการประชุมพ...

วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โดยนายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ได้จัดการประชุมพิจารณาการดำเนินการจัดการแข่งขัน กีฬา “ ยุติธรรมเชียงรายเกมส์ 62 &rdqu...

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา10.30น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงราย

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา10.30น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย เข้...

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โดยนายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายอรรณพ กันทะวงศ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เข้าร่วมคณะอนุกรรมกา...

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานประเทศตามพันธกรณี ภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย เข...

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โดยนายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย และ นางสาวอาทิตยา การเก่ง พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏ...

กฎหมายน่ารู้

 • พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนที่ 30 ก ...

ภาพกิจกรรม

 • โครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด ร.ร.สามัคคีวิทยาคม2
 • การต้อนรับ เเละรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการยุติธรรม
 • วันที่ 31 มกราคม 2562 ร่วมเป็นวิทยากรให้แก่ ผู้ต้องขังโครงการเตรียมการก่อนปล่อย รุ่น1/62
 • วันที่ 1 ก.พ.62 ประชุมคู่มือแนวปฏิบัติของประชาคมอาเซียน
 • วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 • วันที่ 21 มกราคม 2562 ประชุมคณะทำงานจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช เเละงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. 2562