สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย  ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย  ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานขอ...

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.นายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงรายได้มอบหมายให้นายวีรชน สุวรรณปราการ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการแล...

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ดำเน...

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายวีรชน สุวรรณปราการ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และเจ้าหน้ากลุ่มพัฒนาและส่ง...

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม ดำเนินการนิเทศ การดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่ลาว

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธร...

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายวีรชน สุวรรณปราการ นักวิชาการยุติธรรมชำนา...

ผู้ใช้รถไม่ค่อยรู้ ต่อ พ.ร.บ. ทุกปี สามารถเบิกเงินได้ 3 แสน

ผู้ใช้รถไม่ค่อยรู้ ต่อ พ.ร.บ. ทุกปี สามารถเบิกเงินได้ 3 แสน

ผู้ใช้รถไม่ค่อยรู้ ต่อ พ.ร.บ. ทุกปี สามารถเบิกเงินได้ 3 แสน ผู้ใช้รถไม่ค่อยรู้ ต่อ พ.ร.บ. ทุกปี สามารถเบิกเงินได้ 3 แสน พ.ร.บ.รถยนต์ เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ใช้รถต้องทำ เป็นการประกันภัยรถยนต...

กฎหมายน่ารู้

 • ลวนลาม เข้าข่ายกระทำอนาจาร
  ลวนลาม เข้าข่ายกระทำอนาจาร

  กระทรวงยุติธรรม : กฎหมายน่ารู้ : ลวนลาม เข้าข่ายกระทำอนาจาร สงกรานต์นี้ ถ้าออกไปเล่นน้ำแล้วถูกลวนลาม ไม่ว่าจะกอด จูบ ลูบคลำ หอมแก้ม จับหน้าอก จับเป้า โดยเราไม่ยินยอม ถือว่าเข้าข่ายความผิดฐ...

ภาพกิจกรรม

 • สรุปผลการดำเนินงานสำนักงานยุติธรรม จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • สรุปผลการดำเนินงานสำนักงานยุติธรรม จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำพฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนปางคึก
 • ประชุม กพยจ. ครั้งที่2/2562
 • โครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด ร.ร.สามัคคีวิทยาคม2
 • การต้อนรับ เเละรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการยุติธรรม