วันที่​ ​27 พฤษภาคม 2563​ สนง.ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจ.เชียงราย ครั้งที่ 3/ 2563 และคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจ.เชียงราย

วันที่​ ​27 พฤษภาคม 2563​ สนง.ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะอนุก...

วันที่​ ​27 พฤษภาคม 2563​ เวลา ​13.30 -​16.30 น.​ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/ 2563 และคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าต...

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 . สำนักงานงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ให้ความช่วยเหลือประชาชน ในการให้คำปรึกษาทางข้อกฎหมาย คดีแพ่ง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 . สำนักงานงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ให้ความช่ว...

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.15 น. สำนักงานงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โดยนายพิเชียรพัฒน อินทรพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้เจ้าที่ปรึกษากฏหมายประจำคลีนิคยุติธรร...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 สำนักงานงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายเดินทางไปแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม กรณีฟ้องเรียกให้ชำระตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 สำนักงานงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายเดินทางไปแสวงห...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 สำนักงานงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โดยนายพิเชียรพัฒน อินทรพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายจีรกฤษ ทะนันชัย นิติกร และนางสาวกรรวี...

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายเชิญส่งผลงานประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายเชิญส่งผลงานประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา...

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายเชิญส่งผลงานประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563 https://drive.google.com/drive/folders/1Bs3MV0RaWaDuMxKPBZcHphif1X3dNMON?fbclid=IwAR10IniK0ZeV0foSAMJ01Q...

กฎหมายน่ารู้

 • แจ้งเกิดสำคัญภายใน15วันต้องทำอย่างไร
  แจ้งเกิดสำคัญภายใน15วันต้องทำอย่างไร

  แจ้งเกิดสำคัญภายใน15วันต้องทำอย่างไร เรื่องใกล้ตัว พ่อ-แม่ มือใหม่ เมื่อมีเด็กเกิด...(พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534) ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่เด็กเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เกิดการ...

ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่+ยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ต.เเม่เงิน อ.เชียงเเสน
 • บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจที่สำนักงานยุติธรรมดูแลรับผิดชอบให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่สรวย ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย
 • โครงการขับขี่ปลอดภัย
 • ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 • กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่+ยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่ เดือน ธ.ค.62 ทต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
 • ยุติธรรมเคลื่อที่อ.เเม่ลาว