วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ณ ศูนย์แสดงสินค้าวัฒนธรรมไทลื้อบ้านหาดบ้าย

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมโค...

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ นานชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายวีรชน สุวรรณปราการ นักวิชากายุติธรรม ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเ...

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ยุติธรรมเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย  เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ยุติธรรมเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุต...

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห...

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่นิติกร ประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ลงพื้นทีพิจารณาให้ความช่วยเหลือกองทุนยุติธรรมอันเป็นค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาล

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่นิติกร ประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเช...

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงรายได้มอบหมายให้นายจีรกฤษ ทะนันชัย และนางสาวทิพย์สุดา ชูมณี เจ้าหน้าที่นิติกร ประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่แสวงหาข้อเ...

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมคณะกร...

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงรายได้มอบหมายให้นายจีรกฤษ ทะนันชัย และนางสาวทิพย์สุดา ชูมณี เจ้าหน้าที่นิติกร ประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็...

วันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่นิติกร ประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการให้คำปรึกษาทางข้อกฏหมายแก่ผู้ร้อง กรณีได้รับคำบังคับของศาลให้ออกจากพื้นที่ตามคำพิพากษา

วันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่นิติกร ประจำสำนักงานยุติธรรมจังห...

วันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่นิติกร ประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการให้คำปรึกษาทางข้อกฏหมายแก่ผู้ร้อง กรณีได้รับคำบังคับของศาลให้ออกจากพื้นที่ตามคำพิพากษ...

ข่าวเด่น